background img

All posts tagged in: Thần kinh

VIÊM MẠCH

Định nghĩa Viêm mạch là tình trạng viêm các mạch máu. Viêm mạch gây ra những thay ...