background img

All posts tagged in: suy thận

SUY THẬN CẤP

Giảm lượng nước tiểu, phù chân, buồn ngủ, khó thở, mệt mỏi, lẫn lộn, buồn nôn, ...

BỆNH GAN

Tìm hiểu chung Bạn có biết rằng uống rượu gây ra 20% đến 50% các bệnh về gan? Nếu ...