background img

All posts tagged in: mỏi mắt

LÃO HOÁ VIỄN THỊ

Lão thị là do cứng thấu kính của mắt, xảy ra với lão hóa. Khi ống kính trở nên kém ...