background img

All posts tagged in: Đột quỵ

VIÊM CƠ TIM

Định nghĩa Viêm cơ tim là tình trạng viêm lớp giữa của cơ thành tim. Một loạt các ...