background img

All posts in: Thần kinh

BỆNH PARKINSON

Các triệu chứng thường bắt đầu ở một bên của cơ thể và thường tồi tệ hơn ngay ...