background img

All posts in: Máu

LÁCH TO

Có thể không có triệu chứng, đau hay đầy bụng bên trái, thiếu máu, mệt mỏi, ...