background img

All posts in: Mắt

LÃO HOÁ VIỄN THỊ

Lão thị là do cứng thấu kính của mắt, xảy ra với lão hóa. Khi ống kính trở nên kém ...